સેતુ - કુદરત નો એક અદ્દભુત ચમત્કાર - 12

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

ભાગ - 12મિત્રો, ભાગ બારની શરૂઆત આપણે નીચેની ચાર લાઇનથી કરીએ.પરિસ્થિતિ દરેકની, એક જેવી નથી હોતીજરૂરિયાતો દરેકની, એક જેવી નથી હોતીછુંદવું પડે છે મનને, પહાડ જેવા સમયનાં પથ્થરથીસમસ્યાઓ દરેક ઘરમાં, એક જેવી નથી હોતીડૉક્ટરશાહને માજીનો સવાલ હતો કે,સાહેબ, તમે ...Read More