સેતુ - કુદરત નો એક અદ્દભુત ચમત્કાર - 10

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

ભાગ - 10અમે અમારી બધી આપવીતી મારા પતિના, ડૉક્ટરમિત્રને જણાવી, પરંતું આગળ જણાવ્યું તેમ આ બાબતે તેઓ અમારી કોઈ મદદ કરી શકે તેમ ન હતાં. તેમજ તેમની પાસે અત્યારે એવો સમય પણ ન હતો. કેમકે અત્યારે તેમને, બાજુનીજ એક ...Read More