Who Build a Nation by Parth Prajapati in Gujarati Social Stories PDF

દેશનાં ઘડવૈયા કોણ?

by Parth Prajapati in Gujarati Social Stories

આ કોરોના ના આવ્યો હોત તો કોઈને એ સમજાત જ નહિ કે ડોક્ટર્સ અને પોલીસ પણ દેશના સૈનિકો છે જે પોતાના જીવ દાવ પર લગાવીને લોકોની રક્ષા કરે છે.એટલે તેમનું મહત્વ પણ દેશના સૈનિકો જેટલું જ ગણાવા માંડ્યું.૧૯૬૫ માં ...Read More