પેલે પાર - ૮ - છેલ્લો ભાગ

by Shital Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

( આપણે જોયું પોતાના પરિવાર અને મીરા ને છેહ આપી અભિ મહેતા પરિવાર સાથે શિકાગો જતો રહે છે. જ્યાં શ્લેષા તેને આ લગ્ન માતા-પિતા ને ઇન્ડિયન જમાઈ જોઈતો હતો એટલે કર્યા હતા એમ કહે છે. હવા માં ઉડતો અભિ ...Read More