Different Aghori - 3 by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories PDF

असा हि हा अघोरी - 3

by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories

पण तरी देखील अमोघने दिलेल्या पर्यायाने तो प्रश्न सुटला होता म्हणून खूपच कौतुक करत होते सगळे आणि अमोघला एक नवीन ओळख देखील मिळाली होती अगदी त्याला हवी होती तशी. अमोघ ला फारच मजा वाटत होती. तो मनातून वाईट नसला ...Read More