કદર - હાથ નાં કર્યા હૈયે વાગ્યા

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Poems

કદર આખી જીંદગી જાણે, એમનેમજ જીવાઈ ગઇ આ દુનિયામાં મારી, ક્યાંય જરાય કદર નાં થઈ માથે લીધુ આખી દુનિયાનું ભારણ, તોયે ક્યાંય પહોંચાયુ ...Read More