Different Aghori - 2 by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories PDF

असा हि हा अघोरी - 2

by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories

बघता बघता ह्या मध्ये ८-९ वर्ष निघूनगेली. मन प्रमाणे अमोघ ला डॉक्टरकी साठी ऍडमिनशनमिळाला होतं. आणि जवळपास त्याचा अभ्यास क्रम संपत आला होतं. त्याने त्याची आवडती ब्रांच निवडून त्यामध्ये स्पेसिऍलिझशन पूर्ण केला होतं. तसा तो खूप हुशार होताच पण ...Read More