“વમળ..!” (લોન્ગ સ્ટોરીઝ કોમ્પિટિશન અંતર્ગત ત્રીજા સ્થાને પસંદ પામેલ વાર્તા) - 5

by Herat Virendra Udavat Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

પ્રકરણ ૫ : વળાંક : અંતિમ પર્દાફાશ.“આ સફરનો અંતિમ વળાંક વિશેષ છે,વિચાર્યું તુ જે મંઝિલ તેનાથી વિપરીત છે..! “સમગ્ર ઘટનાના ૧૦ દિવસ પછી,અર્પણના ફોન પર અચાનક અન્વેષીનો ફોન આવે છે.અર્પણ ૧૦ દિવસથી અન્વેષીને ફોન કરી રહ્યો હોય છે, તેને ...Read More