Different Aghori - 1 by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories PDF

असा हि हा अघोरी - 1

by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories

अमोघ एक नावाजलेला डॉक्टर. खूपच कमी वयात त्याने खूपच नाव कमावले होते वय जेमतेम ३४-३५ पण एवढ्या कमी वयात पण त्याने खूपच नाव कमावला होतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो प्रत्येक बरंच चा स्पेसिऍलिस्ट होतं. म्हणजे कोणी नुसता आयस्पेसिऍलिस्ट ...Read More