સેતુ - કુદરત નો એક અદ્ભૂત ચમત્કાર - 3

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

ભાગ -3ડોકટર શાહ હોસ્પિટલ મા આવી રહ્યાં હતાં એ વખત કરતા પણ આમ અચાનક થોડા વધારે અસ્વસ્થ થઈ જતા તેઓ પોતાની જાત ને કંટ્રોલ કરી બીજે ક્યાંય નહીં પણ પુરી હિંમત કરી પોતાને તેમની કેબીન સુધી લઇ જાય છે. ...Read More