સેતુ - કુદરત નો એક અદ્દભુત ચમત્કાર - 2

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

સેતુ - કુદરત નો એક અદ્ભૂત ચમત્કાર ભાગ - ૨ આજે માજી સેતુ એ આપેલ પૂરણપોળી કે બીજુ કંઈ પણ ખાઈ ન શક્યા, અને એકજ જગ્યા એ કલાકો ...Read More