સેતુ - કુદરત નો એક અદ્દભુત ચમત્કાર - 1

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

સેતુ - કુદરત નો એક અદ્ભૂત ચમત્કાર .મનુષ્ય નુ જીવન સાપ સીડી ની રમત જેવું છે અને સમગ્ર જીવન દરમિયાન મનુષ્યને મળતો સમય એ આ રમત નાં પાસા છે. આ સમય રૂપી પાસા નાં અંક માનવી માનવીએ અલગ હોય ...Read More