Aabha ani Rohit.. - 35 by Anuja Kulkarni in Marathi Love Stories PDF

आभा आणि रोहित.. - ३५

by Anuja Kulkarni Verified icon in Marathi Love Stories

आभा आणि रोहित..३५ आभा आणि रोहित हे एक समीकरणच झाल होत. दोघांच नाव नेहमीच एकत्र येत होत. आणि ह्यामुळे दोघे तर खुश होतेच पण त्यांचे आई बाबा दोघांकडे पाहून खुश होत होते. आभाने आवरलं आणि सगळे वेळेवर रोहित ...Read More