જમીનદાર - પ્રેમ અને દુશ્મની ભાગ-7

by Nitin Patel in Gujarati Love Stories

સાગર અને ધારા પોતાની જીંદગી ના હસીન અને અંતરંગ પળ સાથે વિતાવી થોડી વાર એકબીજાની બાહોમાં સમાયેલા રહે છે. સાગર ના ખભા પર ધારા એ માથું મૂકેલું હોય છે અને ધારા ની આંખો માંથી આંસુ સાગર ના ખભા ને ...Read More