નફરતની આગ માં પ્રેમ નું ખીલ્યું ગુલાબ - ૯

by Sneha Patel Verified icon in Gujarati Love Stories

(આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે મીરાં સંધ્યાના બધાં સવાલના ખોટાં જવાબ આપતી હતી.એવુ સંધ્યા ને લાગે છે,એટલે સંધ્યા મીરાં ને વધું સવાલ ના કરતાં જાતે જ બધું જાણવાનું નક્કી કરે છે.હવે જોઈએ આગળ.) ...Read More