જિંદગી તું ક્યાં લઇ જઈશ : ભાગ - ૩

by jagruti purohit Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જિંદગી તું ક્યાં લઇ જઈશ : ભાગ -૩(કાવ્ય ની કાર કેનાલ પાસે મળે છે અને પોલીસ સોહમ ભાઈ ને કોલ કરે છે - અવે આગળ ) પોલીસ નિયતિ જોડે વાત કરે છે , કે કાવ્ય ની કાર કેનાલ પાસે ...Read More