વાતો અને યાદો નો અદભુત સફર...

by Komal Mehta Matrubharti Verified in Gujarati Poems

કવિતા ૧.આ વાતો.ભૂલી ને ક્યાં ભૂલાય છે આ વાતો,નાં ચાહવા છતાં પણ કેમ યાદ આવે છે, આ વાતો...વાતો ની રમત રમી લેવી તો સહેલી સહજ,પણ અે રમત ની બહાર નાં અવાય એવી કેમ છે, આ વાતો...જેટલાં સાથે કરવી હોય, ...Read More