Swet ni lagnio by Dhaval Jansari in Gujarati Poems PDF

શ્વેત ની લાગણીઓ

by Dhaval Jansari in Gujarati Poems

શાયરી એ શાયરી છે,દૂખી જીવનની ડાયરી છે; પ્રેમ ભર્યા જીવનની પાયરી છે,પછી ભલેને હોય મારી કે તમારી. ન પૂછો તો સારું, કહું છું હું વાત કોની;નાહક થઇ જશે બદનામ, મારા ઉચ્ચાર માં પણ. ઉત્કટ એક એવું હેત ...Read More