હરિલાલ એક વાંઢા ની પ્રેમકથા!

by Mehul in Gujarati Humour stories

આ હાસ્ય કથા એ મારી કારકિર્દી ની પ્રથમ કથા છે ,મિત્રો મારા થી કઈ પણ ભૂલ થાય હોય તો મિત્ર સમજી ને માફ કરી દેશો .આ હાસ્ય કથા માં આવતા પાત્રો બધા કાલ્પનિક છે તેનો જીવિત કે મૃત વ્યક્તિ ...Read More