પહેલી હવાઈ મુસાફરી..... - 1 (હાસ્ય થી ભરપૂર વાસ્તવિકતા )

by Gaurav in Gujarati Humour stories

આ વાતછે ૨૦૧૫ ની . જ્યારે પહેલીવાર વિમાન મા મુસાફરી કરી એ દરમિયાન ઘણી ઘટનાઓ એવી બની (રમૂજ ) જે આજે પણ મારા માનસપટ પર થી વિખરાતી નથી.હું જ્યારે પ્રવાસ પુરો કરી રાજકોટ ઘરે પરત આવ્યો ત્યારે ઘર ...Read More