Krushi-parashar by Aaryaa Joshi in Marathi Spiritual Stories PDF

कृषि-पराशर

by Aaryaa Joshi Verified icon in Marathi Spiritual Stories

कृषि-पराशर हा पराशरांनी लिहिलेला शेतीविषयक ग्रंथ म्हणून मान्यता पावलेला आहे. प्राचीन भारतीय कृषीशास्त्राचा तो एक महत्वाचा ग्रंथ म्हणून ओळखला जातो. या ग्रंथाच्या शैलीवरून ते ८ व्या शतकातील असावा असे मानले जाते. (डॉ. वर्णेकर श्रीधर भास्कर, १९८८, संस्कृत ...Read More