વૈશાલી - ( વાત સમાજ અને એક અધૂરા સંબંધની) - 4 - છેલ્લો ભાગ

by Diyamodh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ ૪ તે દિવસે સુમિત આગળ તો વૈશાલી એ એની અને આનંદની દોસ્તી વિશેની વાત છુપાવી લીધી પરંતુ હવે વૈશાલીને ઘણીવાર એવું લાગતું કે એણે સુમીતને કહી દેવું જોઈએ કે એ આનંદ ને પહેલેથી જ જાણે છે, પછી ...Read More