બસ કર યાર (સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ - ૩૦

by Mewada Hasmukh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

એકેટલી ધીરજ હશે એ "ટપાલ"ના જમાના માં...આજે બે મિનિટ મોડા રિપ્લાયમાં પણ લોકોને ખોટું લાગી જાય છે.બસ કર યાર..આગળ ભાગ માં..અરુણ મહેક નાં વોટ્સઅપ પર ટ્રાય કરે છે..પણ ઓફ્લાઇન આવે છે..છેવટે પોતાના ગામ જવા બસ નો સમય થઈ જતાં..પોતે ...Read More