વૈશાલી - (વાત સમાજ અને એક અધૂરા સંબંધની) - 1

by Diyamodh Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ ૧ વૈશાલી અને આનંદ બહુ ઓછા સમયમાં એક બીજા સાથે સારી રીતે જોડાઈ ગયા હતા. હા એ બંને મળ્યા તો એક રાઇટિંગ એપ દ્વારા હતા , આનંદ એ પહેલીવાર જ એ એપ યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું ...Read More