બસ કર યાર (સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ - ૨૮

by Mewada Hasmukh Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"હા..તો જ્યારે આબુ પ્રદેશ ગુજરાત ના સીમાંકન માં આવતો ત્યારે એટલે કે વસ્તુપાળ તેજપાલ નાં શાસન સમયે દેલવાડા નાં દેરાસર બનાવવા માટે દેશભર માંથી નકશી કારો અને દેરાસર બાંધકામ નાં કારીગરો ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું...ત્યારે રશિયા વાલમ નામનો એક ...Read More