Parmeshwrache Astitva - 3 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

परमेश्वराचे अस्तित्व - ३

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

भौतिक जीवनात मनुष्य मन आणि इंद्रिय यांच्या आधीन होतो.भौतिक अस्तित्वातगुरफटून जातो. " मन एवं मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो। बंधाय विषयासंगो मुक्तै निर्विषय मन:।।अर्थ:-मन हे मनुष्यासाठी बंधनाचे तसेच मुक्तीचेही साधन आहे,कारण आहे.इंद्रिया विषयीसंलग्न झालेले मन ...Read More