સ્વયં એજ્યુકેશન ફોર સેલ્ફ લાઈફ - સ્વ જાગૃતિ

by Gaurang Mistry in Gujarati Human Science

સૌથી પેહલા હું આ application વિશે માહિતગાર કરવા બદલ મિત્ર રાજીવ મણિયાર નો આભાર માનું છું. એ સાથે જ આ application બનાવનાર અને એનું સંચાલન કરનાર દરેક વ્યક્તિ નો આભાર માનું છું.આપણા દેશ માં માનવ જીવન વિશે તાર્કિક જાણકારી ...Read More