Pralay - 19 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १९

by Shubham S Rokade Verified icon in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१९ जेव्हा आयुष्यमानचे डोळे उघडले तेव्हा त्याला जाणवलं तो कोणाच्या तरी शय्याकक्षात होता . लुसलुशीत गादी त्याच्या शरीराला आरामदायी वाटत होती . त्याने आजूबाजूला पहिले एका बाजूला ते दोन बुटके आपली मान खाली घालून उभे होते . दुसऱ्या ...Read More