બસ કર યાર (સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ - ૨૩

by Mewada Hasmukh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

"હું નથી આવતી એટલે..?" એના અવાજ માં વજન હતું... એ મને ઘણું બધું કહેવા માગતી હતી.. પણ હું એના જોડે એક પળ રોકાયા વગર કેમ્પસ માં આવી ગયો..બસ કર યાર ભાગ - ૨૩..આજે ઘરે જતા ખબર પડી કે વરસાદ ...Read More