બસ કર યાર (સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ - ૨૨

by Mewada Hasmukh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

અફસોસ થાય છે આજે પોતાની હાલત પર,કે પોતાને ખોઈ દીધો પણ તને પામી ના શક્યો !!પાર્ટ...૨૧...માં...આવતા વિક એન્ડ માં પ્રવાસ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું..દરેક સ્ટુડન્ટ્સ જવા માટે ઉત્સુક હતા જ....!!!પણ, હું મહેક ને કેવી રીતે કહું કે તું ...Read More