Pralay - 14 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १४

by Shubham S Rokade Verified icon in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१४ " मी कोण आहे......?मोहिनी विचारत होती ." तू प्रलयकारिका आहेस.....?आरुषी तिला सांगत म्हणाली.." पण मला इतक्या दिवस हे सारं आठवत नव्हतं ......आणि अचानक आठवायला का सुरुवात झाली.....?" तुला संधी दिलेली होती , आतापर्यंत तुला तुझं जीवन जगण्यासाठी ...Read More