Naa Kavle kadhi - 1 -12 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

ना कळले कधी Season 1 - Part 12

by Neha Dhole Verified icon in Marathi Novel Episodes

सिध्दांतच्या मते चूक आर्याचीच होती आणि त्याला तर ऐकून घेण्याची सवयच नव्हती. 'आर्या, तुला वाटत नाही आहे तु थोडं जास्तच बोलतीये.', सिद्धांत तिला ओरडूनच म्हणाला, 'जास्त नाही योग्य तेच बोलत आहे. आणि का बोलू नये मी? आणि माझ्या कडून ...Read More