શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૨

by Ravi in Gujarati Drama

શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૨ અને બસ હવે રાહ હતી રિંકીના જવાબની હા કેસે તો શું થશે મને ક્યાંથી ખબર પડી તે પુછશે તો હું શું કહીશ ને ના કહીશ તો શું થશે અને શું જવાબ આપીશ ...Read More