Pathlag - 24 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग (भाग-२४)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

डिसुझा जेंव्हा दमणला यायला निघाला तेंव्हा अनेकांनी त्याला अंडरकव्हर रहायला सांगीतले होते. अनेक जण त्याला म्हणाले होते की तेथील स्टेट पोलिस तपास करत असताना सि.आय.डी. ऑफीसर तपास करायला आला म्हणल्यावर खरे गुन्हेगार सतर्क होतील. कदाचीत त्याच्या जिवाला सुध्दा धोका ...Read More