બસ કર યાર (સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ - ૧૬

by Mewada Hasmukh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પ્રેમ કયાં અહીં પૂછીને થાય છે..એ તો બસ તમે ગમો એટલે થાય છેભાગ - ૧૬....મહેક સાથે અરુણ નો સમય સુખદ પસાર થતો હતો..કોલેજ જ નહીં...કોઈ મિત્ર ના શુભ પ્રસંગે પણ આ જોડી સાથે જ હાજર રહેતી..અરુણ પોતાની જાત કરતા ...Read More