બસ કર યાર..(સંવેદન પ્રેમ સ્ટોરી) ભાગ -૧૫

by Mewada Hasmukh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

એ તો તમારો પ્રેમ મને ખેંચી લાવે છે દોસ્તો..મને કયા પગાર મળે છે પૉસ્ટ મૂકવાનો ..ભાગ - ૧૫..અરુણ...પોતાના ગીત ને સ્ટેજ ... રજુ કરે છે....વાત કહું છું એ વખતની..અમે મળ્યા'તા અજનબી થઈશરમાતા એના વદન જોઇ..જાગ્યા'તા દિલ માં અરમાન કઈ...વરસી ...Read More