Pathlag - 10 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग – (भाग-१०)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

दुसर्‍या दिवसाची सकाळ प्रसन्न होती. दिपक अगदी गाढ झोपला होता, जणु कित्तेक दिवसांची झोप तो पुर्ण करत होता. खिडकीतुन उबदार सुर्याची किरण अंगावर आली आणि खार्‍या वार्‍याचा एक झोक नाकात शिरला तसा दिपक जागा झाला. त्याला पहील्यासारखेच फ्रेश वाटत ...Read More