Pathlag - 7 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग – (भाग- ७)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

“गुड बाय धोंड्या…” दिपक स्वतःशीच पुटपुटला. मनगटावर जोर देऊन त्याने खांदा वर उचलला आणि बंदुकीची नळी बरोब्बर सेट केली. तो कुठल्याही क्षणी ट्रीगर दाबणार इतक्यात त्याच्या काहीतरी लक्षात आले. तो परत सावकाश पहील्यासारखा गवतात खाली झोपला. त्याने बंदुक आपल्या ...Read More