Pathlag - 5 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग – (भाग- ५)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

“ठिक आहे तर, मी सांगतो तसं कर. थोड्यावेळाने मला मारायला सुरुवात कर. इतकं मार की रक्त निघालं पाहीजे. अर्थात तुलाही थोडा मार खावा लागेलच, पण..” “अरे पण का? कश्यासाठी”, दिपक मध्येच म्हणाला.“सांगतोय.. ऐक आधी.. ते एवढ्यासाठी की एकदा का ...Read More