पाऊसातली रात्र, माझ्या खोलीतून...

by Anuja Kulkarni Verified icon in Marathi Magazine

अंगावर काटा आणणारा बोचरा वारा होता खिडकीतून आत येत होता!!! मी पांघरूणात स्वताला गुरफटून घेतलं....बोचऱ्या वाऱ्यांनी अंगावर काटा आणला होता....