× Popup image
 • #અંતિમ

  તારી જોડે પ્રેમ અને પહેલું #પગલું 👣 મારું તારી તરફ💚🙎🏻‍♀️, પણ જો તો ખરો "ખેરુ" તારા પ્રેમની બલિહારી, સમય પણ તટસ્થ થઈ ગયો!!!!🤷🏻‍♂️અને #વસંત ની મોસમ આવી ગઈ...હા પણ હવે શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; આવી તો કેટલિયે મોસમ આવી અને ગઈ... પણ આ આંખો ની 👁️👁️ #નરમ માઈશ તો કોણે જોઈ👀??,.. જે થોડા આશું થી ભીની થઇ જાય છે.... શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; કોઈ જરા કહેશો...🤷🏻‍♂️.. જવાદો,.

  ભલા, આમાં તો ફક્ત સમાન દ્રસ્થીકોણ ધરાવતી વ્યક્તિ જ બે💚♥️ પ્રેમીઓની #અકથિત પીડાની 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️વ્યથાને અનુભવી શકે છે🙎🏻‍♂️, સાચું કહું તો બે અલગ થયેલા પ્રેમીઓ રોજ પોતાની લાગણીઓ💔 ની હત્યા રોજ બ રોજ કરતા જ હોય છે અને રોજ બ રોજ તેઓ નિર્દોષ ગુનેગાર બની, પોતાની સામાજિક જવાબદારી બહાર થી સ્વસ્થ ચિતે વહન પણ કરતા હોય છે, તેમની આ પ્રમાણિકતા પર હવે ખુદ 🧖🏻‍♂️ભગવાન પણ શંકા ન કરી શકે,.

  જે લોકો નાની મોટી વાતમાં "💔બ્રેક અપ,💔બ્રેક અપ" ની રમત રમતા હોય છે ને તેવા લોકોએ ક્યારેક ક્યારેક બે વિખૂટા પડેલા 🙇🏻‍♂️પ્રેમીઓ 🙇🏻‍♀️સાથે બેસીને તેમની મનો સ્થિતિ સમજવા પ્રયતનપૂર્વક પ્રયાસ કરવો જોઈએ... કેમકે આ.... લોકો જ તમને સાચું માર્ગ દર્શન આપી શકે છે.

  એક વસ્તુ સમજી લો મિત્રો મુજાવા કરતા, પૂછી લેવું સારું,.પછી તે જિંદગીનો કોઈ પણ પ્રશ્ન જ કેમ ન હોય,.. તેના માટે તમારે એક સાચા વિધાર્થી બનવું પડે,.. અહીંયા "હુ કેમ કોઈ ને પૂછું?", એવો અહમ્ એક વિધાર્થીને સાચા ગુરૂ🧖🏻‍♂️ થી દૂર રાખે છે,..

  બે સારી કહેવત છે ગુજરાતી માં "પૂછતો નર પંડિત" અને "માગ્યા વગર માં પણ જમવાનુ ન આપે"

  પૂછવાથી તમે નાના નહિ થઈ જાવ, પણ ઉપર થી તમે તમારા અહંકાર થી નિવૃત થઈ જશો,.. તો જ તમને સાચા "💚લવ ગુરૂ🧖🏻‍♂️" મળશે... વળી આતો આખી જિંદગીનો સવાલ છે,.. નથી કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાનો, જેમાં તમે ફેલ થાવ તો, બીજી વાત પરિક્ષા આપી શકો...વળી આવી પરિક્ષામાં ફેલ થાવ તો આખી જિંદગી તમે પરિક્ષામાં બેસી શકો અને પાસ પણ થઈ શકો, તમારી મહેનત થી..પણ જો તમે પ્રેમમાં ફેલ થયા, તો સમજી લો કે આ તમારી #અંતિમ તક હતી, જે તમે ગુમાવેલી અને આ તક પાછી નથી આવવા ની સમજી લો...🤷🏻‍♂️

  એટલે જ કહું છું,..મારા વહાલા "💔બ્રેક અપ,💔બ્રેક અપ" કરતા મિત્રોને, જરા આસ પાસ નઝર કરો,.. તમારા પ્રેમની ગાડી ક્યાં અટકી હોય, તો સાચા ગાડી ના મિકેનિક ને શોધો એટલે કે સાચા "💚લવ ગુરૂ🧖🏻‍♂️" ને કેમ કે હમ ઉંમર મિત્રો પણ તમારી ઉમર નાજ હોય છે,.. તેવો નિર્દોષ હોય છે,.. મદદગાર પણ ખરા તેમાં કોઈ શંકા નહિ,.. પણ જો "💚લવ ગુરૂ🧖🏻‍♂️" ની સલાહ લો; તો તેજ મિત્રો વધારે અને સચોટ રીતે તમને મદદ કરી શકે...

 • #અકથિત

  તારી જોડે પ્રેમ અને પહેલું #પગલું 👣 મારું તારી તરફ💚🙎🏻‍♀️, પણ જો તો ખરો "ખેરુ" તારા પ્રેમની બલિહારી, સમય પણ તટસ્થ થઈ ગયો!!!!🤷🏻‍♂️અને #વસંત ની મોસમ આવી ગઈ...હા પણ હવે શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; આવી તો કેટલિયે મોસમ આવી અને ગઈ... પણ આ આંખો ની 👁️👁️ #નરમ માઈશ તો કોણે જોઈ👀??,.. જે થોડા આશું થી ભીની થઇ જાય છે.... શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; કોઈ જરા કહેશો...🤷🏻‍♂️.. જવાદો,.

  ભલા, આમાં તો ફક્ત સમાન દ્રસ્થીકોણ ધરાવતી વ્યક્તિ જ બે💚♥️ પ્રેમીઓની #અકથિત પીડાની 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️વ્યથાને અનુભવી શકે છે🙎🏻‍♂️, સાચું કહું તો બે અલગ થયેલા પ્રેમીઓ રોજ પોતાની લાગણીઓ💔 ની હત્યા રોજ બ રોજ કરતા જ હોય છે અને રોજ બ રોજ તેઓ નિર્દોષ ગુનેગાર બની, પોતાની સામાજિક જવાબદારી બહાર થી સ્વસ્થ ચિતે વહન પણ કરતા હોય છે, તમની આ પ્રમાણિકતા પર હવે ખુદ 🧖🏻‍♂️ભગવાન પણ શંકા ન કરી શકે,.

  જે લોકો નાની મોટી વાતમાં "💔બ્રેક અપ,💔બ્રેક અપ" ની રમત રમતા હોય છે ને તેવા લોકોએ ક્યારેક ક્યારેક બે વિખૂટા પડેલા 🙇🏻‍♂️પ્રેમીઓ 🙇🏻‍♀️સાથે બેસીને તેમની મનો સ્થિતિ સમજવા પ્રયતનપૂર્વક પ્રયાસ કરવો જોઈએ... કેમકે આ....

 • #નરમ

  તારી જોડે પ્રેમ અને પહેલું #પગલું 👣 મારું તારી તરફ💚🙎🏻‍♀️, પણ જો તો ખરો "ખેરુ" તારા પ્રેમની બલિહારી, સમય પણ તટસ્થ થઈ ગયો!!!!🤷🏻‍♂️અને #વસંત ની મોસમ આવી ગઈ...હા પણ હવે શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; આવી તો કેટલિયે મોસમ આવી અને ગઈ... પણ આ આંખો ની 👁️👁️ #નરમ માઈશ તો કોણે જોઈ👀??,.. જે થોડા આશું થી ભીની થઇ જાય છે.... શું ફર્ક પડે બે🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ સ્થબ્ધ હદયઓ ને💚♥️; કોઈ જરા કહેશો..🤷🏻‍♂️