Gujarati Blog status by Rupal Patel on 22-Nov-2019 06:18pm

સાથે રહેવું એ પ્રેમ છે જ નહીં,
ઝંખવું એ જ પ્રેમ છે કદાચ.
બે લોકો એકબીજા થી દુર રહીને પણ
એકબીજા ના થઈ ને જીવી શકે read more

Rupal Patel 8 month ago

હા, આભાર

... 9 month ago

SUPER'B ???