Gujarati Shayri status by Sondagar Devanshi on 09-Oct-2019 10:30pm

નજર ને નજર બધું આવે છે પણ નજર તો તેના પર જ અટકે છે જે તેને નજર આવે છે.

Kishan Suryavanshi 10 month ago

મળતાં તો મળી જાય નઝર ઢળતા તો ઢળી જાય નઝર અસર એવું કરી જાય નઝર કે યૌવન આખું ગડી જાય નઝર

View More   Gujarati Shayri Status | Gujarati Jokes