Gujarati Poem status by Anil Chavda on 24-Jul-2019 09:50am

ચાલ ચાલે એ પછી તું
મ્હાત આપે ને ભલા;
તું રમતમાં છે જ નહિ
તું તો રમતની બ્હાર છે.
~ અનિલ ચાવડા

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes