Gujarati Microfiction status by Bharat Chaudhary on 13-Jul-2019 03:23pm

#WISH

હું જે બોલું, તે લોકો સમજી શકે,
અને
લોકો જેમ સમજે એમ હું બોલી શકું.

Pooja shah 12 month ago

અઘરુ છે પણ અશક્ય નથી....??

View More   Gujarati Microfiction Status | Gujarati Jokes