English Blog status by Rajesh Patel on 17-Jun-2019 08:49pm

*✍ધારીએ એવું થતું નથી*
*અને*
*વિચારીએ એવું હોતું નથી*
*એનું નામ*
*"જીંદગી"*
*પારખવાની કોશીશ તો ઘણી

read more

View More   English Blog Status | English Jokes