Gujarati Shayri status by Shreyas Trivedi on 06-May-2019 10:31am

ખોવાયું મારાથી એ પાનું,
ટાક્યું હતુ જ્યાં તારું સરનામું.

આવી બેઠું આંખોમાં ખૂણે,
આસું સાલું આ છાનુંમાનું. read more