હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (24)
  • 230
  • (14)
  • 187
  • (30)
  • 431
  • (37)
  • 535
  • (22)
  • 417
  • (47)
  • 1.2k
  • (47)
  • 700
  • (49)
  • 1.1k
  • (44)
  • 715
  • (49)
  • 708