માટી તણું સગપણ રાખવું, વાત માં થોડું ગળપણ રાખવું,

કરો ટીકા બીજાની તો ભલે, સામે ચોક્કસ દર્પણ રાખવું...!

મિત્ર, પુસ્તક, રસ્તો અને વિચાર
યોગ્ય ના હોય તો
ભટકાવી દે છે
અને
યોગ્ય હોય તો
જીવન બનાવી દે છે...

હેરાન કરી, મને,

લોકો ખુશ થાય છે...

*હું ખુશ રહી ને...*

*લોકો ને હેરાન કરું છું...*

ભણેલા પાસે બેસીને ડિપ્રેશનમાં આવવા કરતા,
અભણ પાસે બેસીને ગપાટા મારવા સારા !!

શુભ સવાર...🙃

મોસમ એ હદ સુધી
*ખુમારી* માં છે...
*કે*
મારું શહેર *સિમલા*
થવાની તૈયારીમાં છે...!!

ગજબની છે , જીંદગીની રીત સાહેબ , કામ આપણુ , સમસ્યા પણ આપણી , પણ રસ બીજા લે છે . .

આમ તો જિંદગી એક ત્રિકોણ છે ,
પણ ખબર ક્યાં છે કે કયે ખૂણે કોણ છે?

કોઈની સંકુચિતતાના કારણે,
આપણી વિશાળતા છોડી ના દેવાય !!


શુભ સવાર...

લોહીના કણો પુરા શરીરમાં ફરી વળ્યા,

લોહીના સંબંધો એને ક્યાંય ના મળ્યા...

એકાંતમાં ખોવાય તેને કોઈ નહી જાણે, મેળામાં ખોવાય તેને બધા જાણે..