English Good Evening videos by Dada Bhagwan Watch Free

Published On : 16-Feb-2024 06:44pm

110 views

વિશ્વના ખૂણે ખૂણે સીમંધર સ્વામીના દેરાસર બંધાય જેથી જગતના જીવો હાજરા હાજુર તીર્થંકર પ્રભુને ઓળખી એમની ભક્તિમાં તરબોળ થઇ, મુક્તિનો પંથ કાપી શકે એવી ભાવના આપણે બધા સાથે મળીને પ્રસ્તુત પદ “ઝગમગતા દીવડાનું દેરાસર” દ્વારા ભાવીએ.

For the latest updates subscribe: https://youtube.com/@DadaBhagwanMusic

#devotional #devotionalsongs #bhakti #BhaktiStatus #SongStatus #DadaBhagwanFoundation

0 Comments